MUDr. Jozef Hedera - plastický chirurg

Slovenčina (Slovenská Republika) English (United Kingdom)
header jozef hedera plastic surgeon

Transplantácia vlasov

Výkon:

Cieľom je preniesť vlasové transplantáty z oblasti odolnej voči vypadávaniu do oblasti kde došlo k vypadnutiu vlasov, s cielom maximálne sa priblížiť prirodzenému vzhľadu ovlasenia.

Odber štepov z donorskej oblasti

Z oblasti záhlavia, ktoré je geneticky rezistentné na vypadávanie vlasov sa vyexciduje ovlasená elipsa kože a podkožia šírky pribline 1-1, 5 cm a rana sa po vrstvách zošije, po zhojení zostáva nepatrná jazvička.

Príprava štepov

Ovlasený ostrov kože sa pod zväčšením musí rozpreparovať na jednotlivé folikulárne jednotky,ktoré obsahujú 1 až 4 vlasové cibuľky, tieto štepy sa potom roztriedia do skupín podľa počtu vlasov ktoré obsahujú.

Vsádzanie vlasov

Do vopred naplánovaných oblastí sa po znecitlivení, vytvárajú drobné nárezy, do ktorých sa následne vsádzajú vlasové štepy. Umiestnenie, sklon nárezov a počet štepov sa líši podľa transplantovanej oblasti, tak aby sa po vyrastení vlasov daná oblasť čo najviac priblížila prirodzenému ovlaseniu.

Bandáž

Na záver sa operovaná oblasť kryje bandážou, alebo sa aplikuje tekutý spray, ktorý vytvorí na ranovej ploche tenký ochranný film.

Metóda FUE

Metóda extrakcie folikulárnych jednotiek je najmladšou technikou transplantácie vlasov. Umožnuje vyhnúť sa jazve na záhlaví po klasickom odbere. Odoberajú sa jednotlivé folikulárne jednotky s rôznym počtom vlasov za pomoci ihly. Ihla prenikne do podkožia okolo folikulu ,tak aby nedošlo k jeho poškodeniu a folikul je následne vybratý z pôvodného miesta. Po odbere ostáva drobná bodovitá ranka, ktorá prakticky hneď po odbere uzatvára, takže odber je možné zopakovať hneď na nasledujúci deň. Táto technika je časovo náročná a úmerne k počtu folikulov stúpa i jej cena. Výhodná je najmä na krytie menších plôch.


Dĺžka:

Závisí od počtu vlasových transplantátov a použitej techniky. Približne od 3 do 7 hodín.


Anestéza:

Zákrok prebieha v miestnom znecitlivení, ktoré kombinuje zvodové znecitlivenie senzitívnych nervov v oblasti hlavy a miestnu infiltráciu lokálneho anestetika, zákrok je možné doplniť i intravenóznou analgosedáciou.


Hospitalizácia/ambulantne:

Je to ambulantný zákrok.


Možné vedľajšie účinky:

Vedľajšie účinky pri tomto výkone sú relatívne malé od miernej bolesti a diskomfortu po operácii, opuchu,ktorý sa môže preniesť do oblasti viečok a vytvoreniu chrastičiek nad transplantátmi, ktoré za týždeň opadajú.


Komplikácie:

Krvácania, infekcia a jazvenie sú zriedkavé. Moderná transplantácia vlasov je pohodlná, predpovedateľnými a uspokojivými výsledkami pre väčšinu pacientov.


Rekonvalescencia:

Je pomerne rýchla. Opuch a chrastičky vymiznú do týždňa. Nasledne transplantované vlasy vypadajú a ich rast sa obnoví za 1-3 mesiace. Výsledok možno hodnotiť po polroku.


Výsledky:

Závisia od rozsahu tranplantovanej oblasti a počtu donorských folikulárnych jednotiek. Vypadávanie vlasov môže pokračovať na miestach , ktoré neboli transplantované. Preto je niekedy potrebné zopakovať zákrok viackrát.


 
 
 
milfxxxvideo.net